Przygotowanie do zabiegu

Przygotowanie do operacji plastycznej – informacje ogólne

Przed operacją musi się odbyć konsultacja z chirurgiem plastykiem, który przeprowadzi dokładne badanie lekarskie i udzieli szczegółowych informacji o wszystkim, co się wiąże z operacją, m.in. o możliwym do uzyskania efekcie i ewentualnych niekorzystnych następstwach. Konsultacja powinna się odbyć przynajmniej kilka dni przed operacją aby pacjent miał czas na zapoznanie się z pisemną informacją na temat natury i ryzyka zabiegu. Zabiegi estetyczne różnią się od innych operacji przede wszystkim tym, że mogą ale nie muszą być wykonane, dlatego kwalifikacja do nich jest surowsza niż w przypadku operacji ze wskazań lekarskich.. Pacjent nie może zataić żadnej informacji na temat swojego zdrowia (choroby, przyjmowane leki itp.), w przeciwnym razie konsekwencje mogą być bardzo poważne. Ostatecznie o podjęciu ryzyka operacyjnego decydują wspólnie pacjent i lekarz. Należy pamiętać, że celem wykonania zabiegu jest poprawa wyglądu danej okolicy ciała, a nie dążenie do doskonałości.

Nie wykonuje się operacji plastycznych estetycznych:

 • u osób w złym ogólnym stanie zdrowia, np. z niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym, z niewyrównaną cukrzycą, nadczynnością lub niedoczynnością tarczycy bądź z innymi zaburzeniami hormonalnym, z chorobami powodującymi zaburzenie krzepnięcia krwi.
 • w przypadku czynnej lub świeżo przebytej infekcji (np. opryszczki)
 • u osób z chorobami upośledzającymi gojenia ran lub ze skłonnością do powstawania blizn przerostowych i tzw. keloidów
 • u kobiet w okresie ciąży
 • u chorych psychicznie bez opinii psychiatry.
 • u osób mających nierealistyczne oczekiwania co do efektu operacji.

Nawet perfekcyjne wykonanie operacji nie gwarantuje uzyskania pożądanego efektu, ponieważ zależy także od czynników nie do końca przewidywalnych, takich jak np. proces gojenia ran. Przed zabiegiem wykonuje się fotografie okolicy ciała, która będzie poddana operacji; fotografie te są ważnym elementem dokumentacji medycznej. Postępowanie przed operacją plastyczną jest zasadniczo takie samo, jak przed każdym innym zabiegiem chirurgicznym.

Jakie badania trzeba wykonać przed operacją

 • podstawowe badania krwi: grupa krwi, OB., morfologia, jonogram, glukoza na czczo
 • badania krzepnięcia krwi (APTT, INR, PT )
 • oznaczenie we krwi HBS, anty-HCV, anty-HIV
 • do operacji w znieczuleniu ogólnym u pacjentów po 40 r.ż konieczne są RTG klatki piersiowej (ważne są badania z ostatniego roku) i EKG
 • inne badania i konsultacje zależą od aktualnych i przebytych chorób

Czego nie wolno przed operacją

 • opalać się ( słońce i solarium ) na 3 tygodnie przed operacją
 • palić tytoniu na co najmniej 2 tygodnie przed operacją. Ryzyko złego gojenia ran oraz martwicy tkanki tłuszczowej i skóry u osób palących jest bardzo duże w porównaniu z niepalącymi.
 • pić alkoholu na 72 godziny przed operacją
 • jeść ani pić , nie żuć gumy na co najmniej 6 godzin przed operacją, z wyjątkiem zabiegów w znieczuleniu miejscowym
 • używać narkotyków w jakiejkolwiek postaci
 • przyjmować leków zaburzających krzepnięcie krwi, które mogą powodować nadmierne krwawienie podczas zabiegu i po jego zakończeniu, na 10 dni przed operacją. Należą do nich leki często stosowane w celu opanowania bólu lub gorączki: kwas acetylosalicylowy (tzw. aspiryna; niesteroidowe leki przeciwzapalne, oraz kwasy omega-3, żeń-szeń i inne suplementy diety. Trzeba pamiętać, że leki te wchodzą w skład wielu preparatów złożonych, np. stosowanych „na przeziębienie”. W razie wątpliwości należy zapytać farmaceutę. Jeśli pacjent/ka przyjmuje przewlekle wyżej wymienione lub inne leki upośledzające krzepnięcie krwi zgodnie z zaleceniem lekarskim (np. z powodu sztucznej zastawki serca lub zakrzepicy żył), i nie można ich odstawić – konieczna jest konsultacja specjalistyczna w celu ustalenia, czy bezpieczne przeprowadzenie operacji jest w ogóle możliwe.
 • Nie przyjeżdżać własnym samochodem, o ile zamierza się nim samemu wracać. Prowadzenie samochodu po operacji może być niebezpieczne ze względu na możliwe osłabienie i dolegliwości.
 • Przeciwwskazany jest zabieg w okresie ciąży z powodu wpływu leków i stresu na płód,
 • Niektórzy zalecają wykonanie szczepień ochronnych przeciw WZW (minimum 6 tygodni przed zabiegiem), w przypadku nie wykonania szczepień zabieg odbywa się na odpowiedzialność pacjenta.

Leki przyjmowane z powodu choroby przewlekłej (np. choroby serca, nadciśnienia tętniczego) należy zażyć zgodnie z zaleceniami lekarza leczącego, w porozumieniu z anestezjologiem, który będzie uczestniczył w operacji.